cs

Výlety po okolí

Výlety po okolí

Pamětihodnosti


Litoměřická radnice

Vzdálenost od hotelu: 800 metrů

Kostel Všech svatých

Vzdálenost od hotelu: 550 metrů

Katedrála sv. Štěpána

Vzdálenost od hotelu: 1000 metrů

Pamětihodnosti v okolí města


Terezín

Vzdálenost od hotelu: 4400 metrů

Zámek Ploskovice

Vzdálenost od hotelu: 7300 metrů

Kultura


Kamenné divadlo Karla Hynka Máchy

Vzdálenost od hotelu: 600 metrů

Kulturní dům v Litoměřicích

Vzdálenost od hotelu: 550 metrů

Vlastivědné muzeum v Litoměřicích

Vzdálenost od hotelu: 550 metrů

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Vzdálenost od hotelu: 700 metrů

Výstaviště Zahrada Čech

Vzdálenost od hotelu: 1400 metrů